THCJD & THCH

Vad är THCJD och THCH? Är det lagligt i Sverige?

THC-JD och THC-H är nya cannabinoider på Svenska marknaden. På den här sidan kan du bland annat läsa om vad de är och hur de är relaterade till ämnena THC, THCP och HHC. Låt oss först och främst dyka in i vad svensk lag säger.

Är THCH och THCJD lagligt i Sverige?

Ja, idag (januari 2024) är THCH och THCJD lagliga i Sverige. Förenklat man man säga att eftersom dessa cannabinoider är relativt nyupptäckta (och alldeles nyss börjat säljas i Sverige) så har de inte haft anledning att bli narkotikaklassade här ännu.

Sveriges lag

Vad är THC-JD, THC-H och 10-OH-HHC?

THCJD, THCH och 10-OH-HHC är tre exempel på psykoaktiva cannabinoider som fortfarande är lagliga i Sverige.

Forskningen tyder på att det finns många fler cannabinoider än man tidigare tott i hampa och hela växtsläktet Cannabis sativa L. De senaste åren har man upptäckt att THCP, THCH och sannolikt även THC-JD finns naturligt i växten.

10-OH-HHC är ett ämne som bildas i kroppen vid intag av HHC – även detta en cannabinoid som förekommer i hampa- och cannabisplantor.

Är THCJD och THCH syntetiska cannabinoider?

Eftersom alla “alternativa” variationer av cannabinoider förekommer i såpass små mängder i växten extraheras de generellt inte direkt ur hampa, utan indirekt genom att CBD extraheras från hampa och omvandlas i laboratorium under kontrollerade omständigheter. De kallas ofta för semi-syntetiska (eller halv-syntetiska) cannabinoider:

– “Syntetiska” eftersom de framställs i laboratorium.
– “Semi” eftersom de har ett naturligt ursprung i form av ett ämne direkt från hampan.

THC-JD, THC-P, THC och HHC: alla är cannabinoider

THCJD, THCH, THCP, THC och HHC är alla exempel på psykoaktiva cannabinoider vars effekter påminner om varandra. Även om de påminner om varandra är det ett misstag att tro att de är “samma sak”. Skillnaden är bland annat deras kemiska struktur och juridiska status. 

THC och HHC har varit kända sedan länge. THCH, THCP, THCJD och flera andra cannabinoider har dock relativt nyligen fått uppmärksamhet bland forskare. Detta öppnade bland annat upp för nya vetenskapliga studier.

Det öppnade även upp för en laglig marknad av psykoaktiva cannabinoider. Dessa ämnen kan nämligen säljas och användas helt lagligt så länge ämnena i sig inte är narkotikaklassade eller olagliga.

Försäljningen startade i USA – bland annat av cannabinoiden delta-8-THC – och spred sig snart till Europa och Sverige. I Sverige var HHC den första “alternativa” cannabinoiden som slog igenom och blev både omtyckt och populär. Från att den började säljas i Sverige var den laglig i ca ett år.

THC-föreningar (tetrahydrocannabinol)

THC, specifikt varianten delta-9-THC, är den mest kända och vanligast förekommande psykoaktiva cannabinoiden i cannabis- och hampaväxter. När man pratar om THC avses normalt sett varianten delta-9-THC om inget annat anges.

THC finns dock i många olika varianter och sju av dessa föreningar, bland annat delta-9 THC & delta-8 THC, är narkotikaklassade och därmed olagliga i Sverige. 

Undantaget är en låg halt THC som är tillåten i hampa. I laglig EU-godkänd hampa är den tillåtna THC-halten 0,3% medan den ofta kan överstiga 20% i olaglig cannabis.

Rent strukturellt har molekylen delta-9-THC en sidokedja som är 5 kolatomer lång.

molekyl thc tetrahydrocannabinol

delta-9-THC, tetrahydrocannabinol

THCP (tetrahydrocannabiphorol)

THC-P har en struktur som liknar THC men har istället en sidokedja som är 7 kolatomer lång. Denna cannabinoid blev populär i Sverige efter att HHC förbjöds. 

Från och med 16 januari 2024 är två olika varianter av THCP olagliga i Sverige: delta-9-THCP & delta-8-THCP.

molekyl thcp tetrahydrocannabiphorol

THCP, tetrahydrocannabiphorol

THCJD (tetrahydrocannabioctyl)

THCJD liknar både THC och THCP men strukturellt har den en sidokedja som är 8 kolatomer lång. “Okta” är det grekiska räkneordet för åtta vilket förklarar “octyl” i namnet.

Idag, januari 2024, är THCJD laglig i Sverige.

THCH (tetrahydrocannabihexol)

THCH liknar ovan nämnda molekyler där den största skillnaden är att den har en sidokedja som är 6 kolatomer lång. “Hexa” (det grekiska räkneordet för sex) förklarar “hexol” på slutet av dess namn.

Idag, januari 2024, är THCH laglig i Sverige.

molekyl thch tetrahydrocannabihexol

THCH, tetrahydrocannahexol

HHC & HHCP (hexahydro-cannabinoider)

HHC (hexahydrocannabinol) upptäcktes redan år 1940 (samma år som som CBD – långt före delta 9 THC som isolerades från cannabis först år 1964). HHC har en struktur som liknar THC men utan “dubbelbindningar” i sin hexylring. En molekyl utan dubbelbindningar är mer stabil och kan bland annat lagras längre utan att den bryts ner.

HHC började först säljas i USA som en laglig psykoaktiv cannabinoid och under 2022 dök den upp även i Sverige. Ganska snart följdes den av den “starkare” varianten HHCP (hexahydrocannabiphorol) med en 7 kolatomer lång sidokedja.

Sedan 11 juli 2023 är både HHC & HHCP olagliga i Sverige

molekyl hhc hexahydrocannabinol

HHC, hexahydrocannabinol

HHCO (hexahydrocannabinol-O-acetat)

HHC-O (även kallad HHC-acetat) liknar HHC men har en extra acetat-förening. Denna cannabinoid såldes efter att HHC och HHCP förbjöds.

HHC-O är olaglig i Sverige från och med 16 januari 2024.

molekyl hhc o hexahydrocannabinol o acetate

HHC-O, hexahydrocannabinol-O-acetat

10-OH-HHC (10-hydroxy-hexahydrocannabinol)

10-OH-HHC är en variant av HHC som produceras när HHC oxideras och tio hydroxyl-grupper (OH-grupper) binds till molekylen. En hydroxyl-grupp består av en syremolekyl (O) och en vätemolekyl (H).

Idag, januari 2024, är 10-OH-HHC laglig i Sverige.

Sammanfattning av laglighet i Sverige

  • THCJD, THCH och 10-OH-HHC – lagliga.
  • delta-9-THC – olaglig med undantag för upp till 0,3% i EU-godkänd hampa.
  • HHC och HHCP – olagliga från 11 juli 2023.
  • THCP och HHCO – olagliga från 16 januari 2024.