Lions Mane – igelkottstaggsvamp som kosttillskott

Den här sidan är till för dig som vill lära dig mer om svampen Lions Mane eller igelkottstaggsvamp som den heter på svenska.

Hos oss finner du även egentillverkade kosttillskott där vi kombinerar extrakt från olika svampar med EU-godkänd hampa. Kapslar med svampextrakt anses ofta särskilt fördelaktiga eftersom de har hög andel aktiva ämnen samtidigt som de är enkla att använda.

Ta en titt på våra Lions Mane, Mycelium & Hampakapslar eller läs vidare om den eftertraktade igelkottstaggsvampen.

Vad är Lion’s Mane (Hericium Erinaceus)?

Igelkottstaggsvamp är en typ av taggsvamp som växer vilt på stora delar av norra halvklotet och kan användas både som matsvamp och i kosttillskott. I Europa är den relativt sällsynt i naturen och används därför sällan i mat. Däremot odlas den mer och mer flitigt eftersom den blivit väldigt populär som kosttillskott.

Lions Mane-svamp har fått sina namn på grund av fruktkroppens väldigt karaktäristiska utseende med taggar som kan växa ut till långa “hår” och antagligen fått namngivaren tänka på ett lejons man eller, i Sverige, en igelkott.

I Sverige är igelkottstaggsvamp fridlyst på grund av att den mycket sällsynt och utrotningshotad. Du får alltså inte plocka den om du stöter på den i naturen.

I Asien, där Lions Mane är betydligt vanligare, används den gärna i mat. Den har också en lång historia av användning inom traditionell kinesisk medicin, ayurveda och japansk folkmedicin. Dess traditionella användning som medicinalsvamp är inte begränsad till Asien utan har även förekommit i Europa och Nordamerika.

Vad är Lions Mane bra för?

Inom folkmedicinen ansågs Lion’s Mane ofta vara allmänt stärkande, ge fokus och kraft. Förutom att vara stärkande tillskrevs den balanserade och stödjande egenskaper för flera av kroppens system.

De traditionella användningsområdena kan kopplas till två moderna begrepp, som ibland nämns i samband med Lion’s Mane:

  • Nootropika – ämnen som kan stödja mental och kognitiv förmåga.
  • Adaptogen – växter m.m. som sägs hjälpa kroppen att hantera stress.

Observera att den vetenskapliga grunden för dessa egenskaper inte är fastställd. Dock pågår det forskning om Lion’s Mane och det är många som använder svampen som ett dagligt tillskott redan idag.

Vad innehåller Lion’s Mane?

Lions Mane innehåller flera olika fytokemikalier, bland annat polysackarider och betaglukaner som är vanligt förekommande i svamp, jäst och spannmål.

Halten av dessa ämnen kan användas som ett mått på “potens” då de båda två anses vara aktiva ämnen. I extrakt som används i kosttillskott strävar man oftast efter ca 30-40% polysackarider.

Anledningen att man inte vill ha mer än ca 40-45% är för att lämna utrymme till svampens övriga fytokemikalier, så som olika smakämnen och unika grupper av ämnen kallade Hericenoner och Erinaciner – vilka har fått sitt namn från svampens latiska namn Hericium Erinaceus.

Finns det biverkningar av Lions Mane?

Det finns inga kända allvarliga biverkningar av kosttillskott med Lions Mane. Den som är allergisk mot svamp bör dock undvika produkter med igelkotsstaggsvamp.

Milda magbesvär eller huvudvärk har rapporterats men är generellt övergående. Genom att börja med en låg dos och gradvis öka till önskat intag kan biverkningar oftast undvikas helt.

OBS! Ammande, gravida eller den som använder läkemedel alltid bör rådfråga sin läkare innan eventuell användning av kosttillskott.

Köp Lion’s Mane kapslar idag

Upptäck Lions Mane i samspel med mycelium från svampen Cordyceps och cannabinoidrik hampa genom våra Lions Mane, Mycelium & Hampakapslar. Kapslarna är noggrant framtagna för att ge dig ett enkelt och effektivt sätt att inkludera denna supersvamp i din dagliga rutin.

Tips: Blanda fritt bland alla våra kapslar och få upp till 25% rabatt.

639 kr
459 kr

Viktig information

Vi påstår varken att våra produkter har hälsoeffekter eller medicinska egenskaper. De egenskaper som nämns på denna sida baseras på traditionell användning och pågående, men inte fastställd, forskning. Ingen av våra produkter är avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdomar.