thcjd thch effekt fordelar

Vad är effekterna av THCJD och THCH? Finns fördelar, risker eller biverkningar? Det här behöver du veta!

Cannabinoiderna THCJD (tetrahydrocannabiphorol) och THCH (tetrahydrocannabihexol) är relativt nya lagliga cannabinoider på marknaden. I den här artikeln kommer vi fokusera på deras effekter samt potentiella fördelar, risker och biverkningar.

För att lära dig mer om ämnenas kemiska struktur, hur de framställs och det juridiska läs vår artikel: Vad är THCJD och THCH? Är det lagligt i Sverige?

Vilka effekter ger THCJD och THCH?

Med tanke på att dessa ämnen är strukturellt relaterade till THC, det mest kända psykoaktiva ämnet i cannabis, är det inte oväntat att även de rapporterade effekterna av THC-JD och THC-H påminner om effekten av delta 9 THC. Även om effekterna påminner om varandra är de dock inte identiska. 

Observera! På grund av deras rapporterade psykoaktiva egenskaper uppmanar vi inte till användning av THCJD och THCH. Innehållet i denna artikel är helt och hållet i informativt syfte.

Blir man hög av THCJD och THCH?

Ja, den som använder THCJD eller THCH kan förvänta sig att bli påverkad på ett sätt som påminner om effekten av THC eller cannabis. Även om de psykoaktiva effekterna inte är identiska är det exemplevis inte lämpligt att köra bil o.s.v.

Trots att dessa ämnen i sig är lagliga är det alltså upp till den som väljer att använda THCH eller THCJD att se till att det i så fall sker på ett ansvarsfullt och lagligt vis.

Vad är skillnaden mellan THCJD och THC? Skillnaden mellan THCJD och THCH?

Den största konkreta skillnaden mellan THCJD och THC är att molekylen THCJD har en längre sidokedja av kolatomer. THCH har en längre sidokedja jämfört med delta-9 THC men kortare än THCJD.

Det har påståtts att en längre sidokedja innebär en “starkare molekyl” och att THCJD och THCH alltså skulle vara “X gånger starkare än THC”. Vår uppfattning är att detta är en mycket förenklad förklaring som använts på ett vilseledande sätt i marknadsföring.

Även om effekterna kan sägas vara besläktade vore det ett misstag att förvänta sig att de är svagare eller starkare varianter av “exakt samma sak”. Vår åsikt är att eftersom alla dessa ämnen är unika bör de betraktas som unika ämnen med unika effekter och egenskaper.

Finns fördelar med THCJD och THCH?

När det gäller fördelar i form av effekter är forskningen alldeles för ung gällande THCJD och THCH för att kunna ge några vettiga svar. Dock finns andra nämnvärda fördelar:

1. THC-H och THC-JD är lagligt i Sverige.

Den mest uppenbara av fördelarna med THCJD och THCH jämfört med exempelvis THC, THCP eller HHC är just att de är lagliga. Det innebär att den som exempelvis köper, innehar eller använder THCH och THCJD inte bryter mot lagen.

2. Lättillgängligt och kan köpas från pålitliga återförsäljare.

Produkter med THCH och THCJD är lätta att få tag på, relativt billiga och finns både i butiker och hos flera pålitliga återförsäljare online.

3. Går att välja THCH och THCJD produkter med pålitliga analyser.

Till skillnad från olagliga produkter eller produkter från oseriösa återförsäljare/tillverkare är det ganska lätt att hitta THCJD och THCH produkter med väl genomförda analyser. Att välja en produkt som har genomgått noggrann laboratorieanalys bidrar till att säkerställa produktens kvalitet och renhet.

Det är viktigt att undvika kontaminerade och felaktigt märkta produkter: Genom att välja en produkt med en grundlig och pålitlig cannabinoidanalys som inte visar innehåll av olagliga cannabinoider (så som delta-9 THC m.fl.) säkerställer du att du inte har uppsåt till brott.

Exempel på seriös analys:

Tillverkaren HERO har genomfört mycket grundliga analyser för sina produkter. De visar inte enbart vilka cannabinoider produkten innehåller och i vilka koncentrationer de förekommer utan har även testat sina produkter för rester av bekämpningsmedel och tungmetaller.

De har dessutom valt att genomföra analyserna vid University of Chemistry and Technology (UCT) i Prag. UCT’s laboratorium är både känt för sin höga och pålitliga standard när det gäller livsmedelssäkerhet samt att det är bland de mest kompetenta i världen när det gäller att testa cannabinoider. 

Finns risker med THCH och THCJD?

Just att THCH och THCJD är relativt nyupptäckta och sparsamt studerade kan sägas vara den största risken – att man helt enkelt inte vet vad de potentiella riskerna är. Särskilt vid långsiktigt användning.

Kortsiktiga och omedelbara risker eller nackdelar med att använda THCH och THCJD är bland annat:

1. Risk för utslag på drogtester.

Vi vet inte med säkerhet men misstänker att det finns stor risk att den som använder THCJD eller THCH skulle lämna positiva drogtester. Dels är THCH och THCJD strukturellt lika THC – därför finns också en chans att de ämnen som de bryts ner till i kroppen liknar de ämnen som THC bryts ner till. 

Dels är de drogtester som används exempelvis av polis, arbetsgivare, inom frivården eller vården sällan exakta. Detta gäller särskilt så kallade “snabbtester” (urinprov) som kan ge utslag för flera olika cannabinoider – inte enbart THC.

2. Risk för misstanke om brott.

I vissa sammanhang kan både positiva drogtester eller att vara psykoaktivt påverkad i sig leda till att man blir misstänkt för narkotikabrott. I en sådan situation är det viktigt att ta hjälp av en kunnig advokat och att kunna påvisa att man inte har uppsåt till brott (genom att ha valt en produkt med pålitlig cannabinoidanalys).

3. Risk för en obehaglig upplevelse.

Hur en individ upplever psykoaktiva effekter varierar från person till person och det är inte alla som tycker om hur det känns. Som med alla psykoaktiva ämnen, finns det alltså en risk för kraftfulla effekter och otrevliga upplevelser för den som använder produkter som innehåller THCH eller THCJD, särskilt om de används oansvarigt eller i höga doser.

Biverkningar av THCJD och THCH.

Mer forskning behövs för att förstå potentiella långsiktigt biverkningar av THCJD och THCH. Precis som att de rapporterade effekterna av dessa föreningar sägs likna effekterna av THC sägs dock även de kortsiktiga bieffekterna likna de som upplevs vid användning av THC. 

Den som använder produkter som innehåller THCJD eller THCH kan därför förvänta sig vanliga milda biverkningar så som muntorrhet, röda ögon, ökad törst eller aptit. Andra ovanligare biverkningar och oönskade effekter inkluderar hjärtklappning, yrsel, rädsla och ångest.

Sammanfattning av riskerna och fördelarna med THCJD och THCH:

  • Eftersom THCJD och THCH är relativt nyupptäckta i cannabinoidvärlden är det viktigt att närma sig dessa ämnen med försiktighet. Forskningen är i ett tidigt skede och mer studier behövs för att fullständigt förstå deras effekter, risker och biverkningar.
  • Även om THCH och THCJD fortfarande är relativt “nytt” och bristfälligt studerat har de den stora fördelen att vara lagliga jämfört med andra populära cannabinoider/produkter med likande effekter.
  • Risker och nackdelar inkluderar risken att lämna positiva drogtester och att bli misstänkt för brott.
  • Det rapporteras kortsiktiga biverkningar så som muntorrhet, hjärtklappning, yrsel och ångest.
  • Den som köper produkter med THCJD och THCH rekommenderas att välja en produkt med en pålitlig cannabinoidanalys från ett kompetent laboratorium.