Santhica 27 trikomer | 10,264 % cannabinoider

Pris fr. 999 kr

Naturliga trikomer från EU-godkänd industrihampa av sorten Santhica 27. Högt cannabinoidinnehåll utan att genomgått en extrahering process. Smälter i varma vätskor.

CBG/CBGa: 9,29%
CBD/CBDa: 0,923%
CBC: 0,051%

THC- & THCa-halterna i den här produkten är så låga att de inte går att mäta exakt: Trikomerna innehåller mellan 0,01-0,03 % av både THC och THCa.
 Vid upphettning får den en maximal THC-halt på knappt 0,06 %. Med andra ord är denna produkt så gott som THC-fri.

Santhica 27 trikomer | Etikett
Santhica 27 trikomer | 10,264 % cannabinoider