Hampa och laglighet.

Först och främst: Hos oss på Nordic Med Can är all hampa och produkter som du kan köpa av oss 100% lagliga. EU-godkänd industrihampa och de hampaprodukter som vi säljer är godkända att säljas som jordbruksprodukt, livsmedel, kosttillskott samt kosmetika. Våra produkter är inte bara lagliga att handla utan även lagliga att använda. Dock finns det en och annan restriktion gällande användning. Detta kommer vi till lite längre ned i texten.

EU-godkänd industrihampa – vad är det och vad säger lagen?

I Sverige precis som i övriga EU är hampan laglig om den uppfyller vissa krav. Kraven innefattar att bonden som odlar har tillstånd att odla hampa, att fröna som bonden använder är certifierade och att THC-halten i hampan som odlas inte överstiger 0,2%. På Jordbruksverkets hemsida finner du både information om vad som krävs för att en odling ska vara laglig samt en svensk version av EU:s lista över godkända hampasorter.

Alla former av cannabis/hampa, inklusive de sorter som EU har godkänt, tillhör växtarten Cannabis salva L. I EU är ett 70-tal sorter av Cannabis sativa L. godkända för odling samt försäljning. Dessa EU-godkända sorter går under namnet industrihampa och är uttryckligen undantagna narkotikadefinitionen. Vad det betyder är att om du använder dig av EU-godkänd industrihampa och visar positivt för THC vid drogtest skall det ej ses som ett narkotikabrott.

Slutsats: EU-godkänd industrihampa med högst 0,2 % THC som är odlad enligt reglerna är laglig att sälja och inneha. Även att inta/konsumera/bruka industrihampa måste ses som lagligt eftersom den är undantagna narkotikadefinitionen.

Får jag äta / röka / vejpa hampan jag köper av er?

Ja, det får du. För att förtydliga punkten ovan: eftersom du köper en laglig produkt som inte omfattas av narkotikalagstiftningen finns inget hinder för att du skall kunna använda produkten – nästan ”hur du vill– läs mer under nästa punkt.

Finns det något som jag inte får göra med hampan?

Förutom att du som privatperson inte får plantera eventuella fröer som du hittar i växtmaterialet finns det en punkt som du bör vara uppmärksam på:

  • Du får inte tillverka extrakt, oljor eller någon annan typ av beredning där beredningen innehåller THC (inte ens spår av THC). (Läs mer om vad som menas med ”beredning” under rubriken Beredningar).
  • Varför? En olja eller ett extrakt som innehåller även små mängder THC klassas som en narkotikaklassad beredning även om den är tillverkad av laglig hampa.

En snabb översikt över lagligt/olagligt i Sverige.

I tabellen nedan kan du få en snabb överblick av det juridiska läget för EU-godkänd hampa och olika sorters hampaprodukter i Sverige just nu (juni 2020). Tabellen kan även fungera som en översiktlig guide för vilken typ av produkter som är lagliga att köpa och/eller ta in i Sverige.

Laglighet-tabell

Vad är en narkotikaklassad beredning (av industrihampa)?

Den 18 juni 2019 avgjorde Högsta domstolen att beredningar som innehåller THC är att anse som narkotika även om THC-innehållet kommer från EU-godkänd (laglig) industrihampa.

Definitionen av en narkotikaklassad beredning härstammar från FN:s psykotropkonvention och citeras i HD:s dom:

  • ...nämligen varje lösning eller blandning, oavsett dess fysikaliska tillstånd, vari ett eller flera psykotropa ämnen ingår, eller ett eller flera sådana ämnen i avdelade doser. - Punkt 15

THC är ett sådant psykotropt ämne och eftersom nästan alla sorters industrihampa naturligt innehåller små mängder THC så är exempelvis en olja, tinktur eller ett extrakt från de allra flesta hampasorter en narkotikaklassad beredning så länge inte all THC ”filtreras bort” med avancerade tekniker.

OBS! Eftersom beredningar av industrihampa innehållande THC är olagligt uppmanar vi därför dig som kund att vara noggrann med hur du väljer att använda, förvara och eventuellt bearbeta vår produkt så att du inte begår någon brottslig gärning. Vi vill samtidigt upplysa dig om att du ensam har ansvar för hur du hanterar och använder hampan du köper av oss.

Hampakapslar – ”beredning” eller ej?

I citatet i punkten ovan kan du se att de även nämner ”avdelade doser” som en narkotikaklassad beredning. Detta diskuterades under flera månader efter HD:s dom (i juni 2019) om huruvida även exempelvis våra hampakapslar (som innehåller växtmaterial från EU-godkänd industrihampa d.v.s. inga extrakt) ska ses som en narkotikaklassad beredning eller ej. Vi fick slutligen besked av Miljösamverkan som har haft samtal med Livsmedelsverket att våra hampakapslar inte ska ses som en narkotikaklassad beredning utan som ett kosttillskott. Motiveringen till varför hampa i kapslar skall ses som ett kosttillskott är reglerna som Livsmedelsverket satt för kosttillskott: Om ett livsmedel, oavsett typ, läggs i kapslar (alltså avskilda doser) skall det säljas som ett kosttillskott. Då detta gäller för alla andra typer av livsmedel gäller det även för EU-godkänd industrihampa.

Det betyder så klart att även du som privatperson får tillverka egna kapslar som innehåller växtmaterial från EU-godkänd industrihampa, men inga kapslar som innehåller extrakt. Om du väljer att dekarboxylera hampan som du skall ha i kapslarna, se till att den sammanlagda THC-halten inte överstiger 0,2% i dina kapslar. Om du nu väljer att dekarboxylera en hampasort med ”för hög” sammanlagd halt av THC och THCa kan du blanda ut den hampan med en annan sort som har låg THC/THCa-halt. Vår Santhica 70 som är en THC-fri hampatyp är en perfekt kandidat för att blanda ut hampa som vid dekarboxylering kommer ha för hög total THC-halt. Skulle du känna dig osäker och vill ha hjälp med kalkyleringen kan du maila sofia@nordicmedcan.se.

Kan jag ”hamna i trubbel” om jag använder era produkter?

Rent lagligt och juridiskt är svaret nej! För att någon ska fällas i svensk domstol är det upp till åklagaren att bevisa att det fanns uppsåt till brott, alltså att du har tänkt eller planerat att bryta mot lagen. Så länge du handlar EU-godkänd industrihampa av ett godkänt företag, med tredjeparts labbrapporter, inte gör en olja som innehåller spår av THC eller blandar ut hampan du köpt med olaglig cannabis finns det inget uppsåt till brott. 

Det vi vill lyfta är att när du använder laglig hampa innebär det ett ställningstagande: ”Är jag ok med att eventuellt kunna bli misstänkt för ”cannabisbruk”… även om jag inte brutit mot lagen?”

Anledningen till att en sådan misstanke kan uppstå är helt enkelt att laglig hampa och olaglig cannabis är väldigt lika. Både till utseende, doft och de växtämnen som de innehåller är de nästan omöjliga att särskilja utan analys vid ett laboratorium – inte så konstigt eftersom de tillhör samma växtart!

De ämnen som kommer in i din kropp när du på olika sätt konsumerar hampa såväl som de nedbrytningsprodukter som bildas är väldigt lika och överlappar med dem som finns i kroppen vid bruk av olaglig cannabis. Skillnaden ligger i proportionerna (fördelningen) mellan dessa ämnen.

Analysmetoder som med relativt stor säkerhet kan särskilja om du använt ”hampa eller cannabis” finns men det är inte de som i dagsläget används av polis, arbetsgivare eller myndighet. Vanliga drogtester speciellt i form av urinprov (snabbtester) är därför något som vi avråder hampaanvändare från att gå med på om möjligt. Mer om detta kan du läsa lite längre fram under fliken "Drogtester."

Under fliken ”Drogtester & rättigheter i laglighetssektionen går vi ännu djupare in på bl.a. hur olika analysmetoder fungerar och ger mer underlag till varför vi uppmanar den som använder hampa att agera på vissa specifika sätt i olika situationer – syftet med hela den fliken är att ge dig konkreta exempel på hur du helt enkelt kan undvika trubbel” i möjligaste mån.

1. Välj en laglig hampaprodukt och spara kvittot.

  • Kvittot är din dokumentation som påvisar att du använder en laglig produkt och att det saknas uppsåt till brott. Detta är något som du kan visa upp för arbetsgivare/polis/myndighetspersonal eller åklagare om det skulle behövas.

2. Situationer för eftertanke:

  • Rökning/vejping/dekarboxylering. När du röker eller på ett eller annat sätt hettar upp hampan kommer det lukta. Växten Cannabis sativa L. har en mycket karaktäristisk doft som många känner igen och den första associationen för de flesta är inte ”ah, det luktar hampa” utan snarare i stil med ”det luktar ju för fan narkotika här.” Oavsett så handlar vårt råd här om att överväga att på olika sätt minimera lukt och att inte röka/vejpa hampa på en allmän plats. Dra inte åt dig onödig uppmärksamhet. Polisen har viktigare saker att göra än att ta in dig för test för narkotikabruk.
  • Om du ska resa utomlands. Vi rekommenderar att du lämnar dina hampaprodukter hemma om du ska ut och resa. När du passerar en landgräns kan du få problem i tullen;
   • Det finns länder där du varken får inneha eller föra in hampaprodukter.
   • Och som vi tidigare nämnde kan det vara svårt att särskilja laglig hampa från olagliga former av cannabis utan analys – vilket kan vara en tidskrävande process och kanske något som de flesta vill undvika när de reser.

3. Strikt personligt ansvar.

  • Tänk efter innan du lyssnar på den där rösten som ber dig att gå fram till en polis för att röka en joint med hampa i. Glöm inte att polisen faktiskt gör sitt jobb. Problemet är inte polisen utan Sveriges narkotikapolitik. Vår narkotikapolitik varken bestäms eller ändras av polisen utan genom svenska befolkningens engagemang. Våra poliser behövs och har precis som du och jag munnar att mätta. Behandla dem med respekt även om du vet att du har rätt i frågan.
  • Du är alltid ansvarig för din vardag. Varför leva ett liv som drar åt sig negativ uppmärksamhet? Varför ens ge någon myndighet eller polis minsta lilla anledning till att knacka på din dörr? Det finns aldrig någon anledning till att vara vårdslös. Bara för att du/jag/vi ser på livet lite annorlunda än den typiske svensken betyder det inte att vi har rätt att vara respektlösa.
  • Den svenska cannabis-industrin behöver förebilder, inte människor som ger myndigheter ännu en anledning att driva på med meningslösa restriktioner.

Vad ska jag göra om jag behöver genomgå ett drogtest?

Som vi redan har nämnt kommer den som använder hampa med största sannolikhet att testa positivt vid ett ”vanligt drogtest”. Både vid urinprov, där man letar efter nedbrytningsprodukter från THC, samt vid blodprov (som generellt mäter THC-halten i blodet) kan det synas att den som använder laglig hampa har spår av THC i kroppen.

Bilkörning och nykterhetskontroller.

I det här fallet är det en sak som är extra viktig att veta när det gäller drogtester: Om du går med på ett urinprov/snabbtest och som ger utslag för THC har polisen full rätt att på plats ta ditt körkort ifrån dig. Och det är troligtvis precis vad de kommer göra! Även om du med största sannolikhet kommer få ditt körkort tillbaka kan det vara en tidskrävande och något omständlig process.

Om vi endast fick ge ett råd gällande drogtester skulle det vara att aldrig med på ett urinprov (ofta kallat snabbtest).

I Sverige finns en ”lång tradition” av att ett positivt resultat vid ett sådant test mer eller mindre automatiskt ses som tillräckligt bevis för att kunna fällas för narkotikabrott – det är helt enkelt vedertagen praxis.

Numera, med fler och fler som använder lagliga varianter av Cannabis sativa L, är det inte en metod som fungerar för att se om någon brutit mot lagen eller inte.

Oavsett hur exempelvis polisen eventuellt får det att låta så har du full rätt att vägra lämna urinprov så länge du går med på att lämna ett blodprov. Det kan dock krävas att du står på dig!

OBS! Om du går med på urinprov som sedan visar positivt bedöms du vara skyldig på plats. Även om du använt dig av laglig hampa är det nu ditt jobb att bevisa och övertyga rättsväsendet att du är oskyldig. Om du istället endast går med på blodprov kommer det först och främst ta 2-3 veckor innan svaret kommer fram. Om det nu skulle visa positivt på THC/cannabis är det nu upp till åklagaren att bygga ett fall för att bevisa i rätten att det fanns uppsåt till brott. Vad detta handlar om är att vid ett positivt snabbtest ses du som skyldig oavsett om det saknas uppsåt till brott. Om du endast går med på blodprov vänds hela kakan och du är oskyldig ända fram tills åklagaren kan bevisa att det fanns uppsåt till brott.

Om du blir misstrodd när du berättar att du använder laglig hampa i samband med att du ska genomgå/har genomgått ett drogtest kan du meddela polisen eller ev. annan personal att:

  • De är välkomna att genomföra en blodanalys där de mäter halterna av cannabinoiderna CBD, CBDa, THC, THCa (samt eventuellt CBG och CBGa) om de önskar ytterligare stöd eller ”bevis” på att du använder laglig hampa. Då bör de se att den sammanlagda halten av övriga cannabinoider är betydligt högre än den för THC – vilket stämmer väl överens med cannabinoidprofilen hos EU-godkänd industirhampa.
  • Det här gäller oavsett om det är polisen, vården, din arbetsgivare eller någon annan myndighet som vill testa dig för narkotika.

Så länge du går med på ett blodprov har du uppfyllt det som krävs. Den absolut största fördelen med att endast lämna ett blodprov är att det måste skickas in för analys, att du inte ses som skyldig för att sedan behöva bevisa din oskuld. På så sätt får du även behålla ditt körkort. Och om provet visar sig positivt för THC är det upp till åklagaren bevisa att det fanns uppsåt till brott. Minns du att vi tidigare rådde dig att spara kvittot? Det är nu det kommer in i bilden. Genom att du skickar ditt kvitto till åklagaren styrker du att det saknas uppsåt till brott, du får behålla ditt körkort och du slipper bli dömd för narkotikabrott.

Dina rättigheter i samband med att polisen testar/utreder dig:

  • Det är din fulla rätt att neka snabbtest/urinprov så länge du går med på blodprov.
  • Du har alltid rätt till en försvarare om polisen vill förhöra dig.
  • Du har rätt att avvakta med ett eventuellt förhör tills du har en försvarare.
  • Under ett förhör (med eller utan försvarare närvarande) kan det vara bra att veta att du inte behöver svara på något du inte vill svara på.
  • PS! Om polisen vill gå vidare och utreda dig för narkotikabrott kommer du kallas till socialtjänsten för samtal. Oftast ber även socialtjänsten dig att lämna ett prov (snabbtest/urinprov). Dock kan socialtjänsten endast be dig att lämna ett prov, där finns inget krav på att genomföra något drogtest alls.

Ha i åtanke att du som använder laglig hampa inte har begått något brott och har inte gjort något fel även om någon skulle misstänka dig. I Sverige är det upp till polisen att utreda, en åklagare att lägga fram bevis och sedan upp till en domare att avgöra om du är skyldig till brott eller ej. Om du endast riskerar böter kommer du förmodligen inte få rätt till en offentlig försvarare. Om det skulle vara så att du inte får rätt till en försvarare ta gärna kontakt med oss så ser vi till att du får prata med en duktig advokat som hjälper dig med en genomgång. På tanke på att åklagaren förbereder sig för ditt fall, kan det även vara klokt att du förbereder dig.

Det är heller inte upp till dig/din försvarare att bevisa att du är oskyldig, utan upp till åklagaren att bevisa att du är skyldig. Och det är just denna rättighet du i stort sett ger bort om du går med på snabbtest som visar positivt, därav vår rekommendation att endast gå med på blodprov. Självklart kan du/ni dock lyfta fram/presentera sådant som styrker din oskyldighet eller peka på eventuella brister i utredningen/bevisen som motparten redovisar.

Om du skulle bli misstänkt är vår förhoppning att du tar möjligheten att vända en potentiellt jobbig situation till en chans att öva på att stå upp för dina rättigheter och hjälpa till att ändra Sveriges narkotikapolitik så att våra poliser får göra viktigare saker än att jaga en växt på gatan. Och tveka inte att kontakta oss om du hamnar i trubbel. Vi har gott om duktiga advokater som mer än gärna hjälper dig.

Strafföreläggande – varför erkänna ett brott du inte begått?

I samband med att polisen utreder dig för narkotikabrott kan de vid någon punkt be dig att skriva på ett strafföreläggande. Om du gör det så innebär det att du erkänner dig skyldig till brottet och accepterar det straff som domstolen kommer bedöma som lämpligt. Strafföreläggande används istället för att fallet ska behöva tas upp till rättegång.

Även om straffet för ringa narkotikabrott (som en hampaanvändare eventuellt skulle kunna bli misstänkt för) inte är ”allvarligare” än dagsböter finns det ingen anledning i världen att ta beslutet att skriva på ett strafföreläggande istället för att ta fallet upp till domstol. Självklart är det ett personligt val kring hur man vill agera i en sådan situation, dock är vår uppmaning att tänka till och fråga dig själv: Varför ska jag erkänna ett brott jag inte begått? Vem är det jag hjälper? Och på vilket sätt kommer detta att hjälpa till att förändra Sveriges narkotikapolitik?

Genom att välja att ta fallet till domstol som kanske ”kostar” dig lite i form av energi och engagemang, men inga pengar då staten står för rättegångskostnaderna, kan du istället bli friad och undvika att hamna i straffregistret.

Hur skall jag som arbetsgivare förhålla mig till EU-godkänd industrihampa?

  • EU-godkänd industrihampa med THC-halt under 0,2% är undantagen från narkotikalagstiftningen.
  • EU-godkänd industrihampa är klassificerad som ett livsmedel av Livsmedelsverket.
  • THC-halten i EU-godkänd industrihampa är såpass låg att de helt saknar psykoaktiv effekt. Det går med andra ord inte att bli hög eller få ett påverkat omdöme av att använda industrihampa.
  • Den som använder EU-godkänd industrihampa kommer trots mycket låga nivåer av THC att ge utslag vid de urinprov/snabbtester som används vid misstanke om cannabisbruk.
  • Om du tvivlar på och vill testa individen måste du göra ett test där CBDa, CBD, THCa och THC mäts och där mängden av dessa ämnen specificeras. För att en sådan analys ska kunna användas i juridiska sammanhang är det din skyldighet att analysen av cannabinoiderna sker enligt senast godkända standard.
  • Om THC inte har konsumerats på annat sätt än genom EU-godkänd industrihampa kommer en korrekt genomförd analys av blodprov påvisa en CBD och CBDa halt som är mist 10 gånger så hög som värdet av THCa och THC. Dessutom kommer mängden THC att vara markant lägre än vid typiskt drogmissbruk av cannabis. Detta kan en biomedicinsk analytiker urskilja vid analys av genomfört prov.
  • OBS! För att testa individer som använder EU-godkänd industrihampa är ett typiskt urinprov (så kallat snabbtest) meningslöst då det är omöjligt särskilja om intaget kommer från laglig industrihampa eller från narkotikaklassad cannabis. Sådana tester saknar därför relevans i sammanhanget och kommer endast att leda till missförstånd samt en kostsam historia för båda parter. Detsamma gäller för alla testmetoder som endast specificerar THC (eller nedbrytningsprodukter från denna cannabinoid).
  • Genomför ett blodprov som skickas till ett godkänt laboratorium som har kompetensen att specificera förekomst och mängd av CBDa, CBD, THCa samt THC. Om detta görs korrekt från början kommer det spara pengar, tid och energi för alla parter.

Välkommen att kontakta Nordic Med Can AB

Om du har frågor om EU-godkänd industrihampa eller andra funderingar i samband med att du ska testa en individ som använder laglig hampa är du mer än välkommen att kontakta oss. Vi är Sveriges äldsta företag i branschen och ett av de få som fortfarande är aktiva i Sverige när det kommer till hampa som livsmedel/kosttillskott/jordbruksprodukt – till stor del just p.g.a att vi tar det här med laglighet på allvar!

Även om vi inte skulle kunna svara på alla dina frågor så kan vi säkerligen sätta dig i kontakt med någon som faktiskt kan göra det.

Maila oss på kontakt@nordicmedcan.se så återkommer vi! Fler sätt att kontakta oss på finner du på vår hemsida: www.nordicmedcan.se.

Industrihampa, cannabis och doping.

De senaste åren har synen på växten Cannabis sativa L. och cannabinoider som kosttillskott för både atleter ändrats drastiskt:

Sedan 2018 finns inga restriktioner alls för cannabinoiden CBD då World Anti-Doping Agency (WADA) helt tog bort den från sin lista över dopingklassade ämnen [1]. 

Övriga cannabinoider, inklusive THC, är fortfarande inte tillåtna vid tävling men redan år 2013 höjde WADA gränsvärdet för spår av cannabinoider i urinen från 15 ng/ml till 150 ng/ml - alltså en tiodubbling av den tidigare tillåtna mängden [2].

Hur gör jag som atlet innan dopingkontroll eller tävling?

Eftersom cannabinoider lagras i kroppens fettvävnad så kan spår i urinen fortfarande upptäckas flera dagar/veckor efter att du har slutat använda hampa som kosttillskott. Exakt hur länge går inte att säga eftersom det påverkas av många olika faktorer.

Om du kan behöva lämna urinprov för doping eller ska genomgå en dopingkontroll i samband med tävling så är det allra säkraste att antingen helt hålla upp med hampaprodukter eller gå över till en produkt som enbart innehåller CBD i god tid.

WADA:s nya gränsvärde tillåter en viss mängd cannabinoider i urinen. Men vi anser att det är onödigt att chansa.

För att förtydliga: Vid tävlingstillfälle är endast molekylen CBD tillåten. Med andra ord räcker det inte med att du intar en THC-fri produkt vid/innan tävling: du måste vara säker på att produkten endast innehåller CBD och inga andra cannabinoider.

Källor:

1. Riksidrottsförbundet. 2020. Dopinglistan januari 2020. Riksidrottsförbundet. https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-svensk-antidoping/regler--standerder/dopinglistan-2020-pdf-v1.0-svenska.pdf (Hämtad 2020-01-14).

2. World Anti-Doping Agency. 2013. New Threshold Level for Cannabis. WADA. https://www.wada-ama.org/en/media/news/2013-05/new-threshold-level-for-cannabis (Hämtad 2020-01-14).